Bart bouwde een oude privéclub om tot gitaarhub: ‘Dit is echt de kers op de taart’ (2024)

  • 10 sep '21

Aangeboden doorLet’s Play Guitar Center

In de Hofstraat, om de hoek van de Tongelresestraat, zat ooit een nachtclub. Nee, díe komt niet terug. Ja, het pand gaat wel weer open en het ziet er nog precies zo uit als het ooit werd achtergelaten. Bart van den Langenberg (39), eigenaar van gitaarwinkel en -school Let’s Play Guitar Center, kocht het. “Soms moet ik mezelf echt even knijpen.”

Als kind had Bart een soort visioen: je stapt ergens binnen om je eerste gitaar te kopen, vervolgens leer je spelen van een docent. Je gitaar wordt gebruikt, gaat een keer stuk en die laat je repareren in een reparatieatelier. Je speelt vaak, wordt beter en zou graag eens met anderen samenspelen. Echt grote zalen ambieer je niet, maar een avond spelen in een gezellige setting voor vrienden en bekenden zou leuk zijn. Hoe vet zou het zijn om deze hele cyclus op één plek te kunnen doorlopen, dacht kleine Bart.

Tekst loopt door onder de foto

Gitaarschool

In 2009 opende hij Let’s Play Guitar Center aan de Tongelresestraat. “Ik zegde mijn huis op en ging antikraak op een kamertje wonen. Ik verkocht mijn gitaren en had nog wat spaargeld. Daar heb ik vervolgens alles mee opgebouwd. We verkopen elektrische en akoestische gitaren en we hebben zowel nieuwe als vintage exemplaren in de winkel. Daarnaast is er boven een gitaarschool waar leerlingen individueel les volgen.”

Plaatje compleet

De winkel liep meteen als een trein en ook leerlingen meldden zich massaal aan. “Heel fijn”, zegt Bart. “Maar ik wilde meer, want dat visioen ging niet meer uit mijn hoofd. Alles wat ik verdiende spaarde ik op. Ik wilde investeren in stenen én zo eindelijk het plaatje compleet maken. Ik keek zo nu en dan wel eens naar panden, maar had niet door dat er zich een recht onder mijn neus bevond.”

Tekst loopt door onder de foto

Direct verkocht

“In mei 2020 zag ik twee vastgoedmannen met een bos sleutels dit pand binnengaan. Ik dacht: als ik nu niks doe, dan gaat er misschien wel iets heel moois verloren. Na wat rondvragen spoorde ik de erfgename op en schreef haar een brief met mijn plannen. Een paar weken later werd ik gebeld: ze wilden het verkopen. Ik moest snel beslissen en dat ook nog in coronatijd. Ik stapte naar binnen en was direct verkocht. Alles was nog precies zoals het was achtergelaten.”

Over de top

“Compleet over de top”, iets anders kan ik er niet over zeggen”, zegt Bart. “Helemaal mijn stijl”, omschrijft hij de voormalige privéclub Poezy Lounge aan de Hofstraat. “Sleezy, maar te gek! Dat barokke interieur, de gouden vloer in het toilet en dat meubilair van rood fluweel. Love it! Hiervan kon ik eindelijk de sociaal-culturele plek maken die ik al zolang wilde. Bovendien grenst het via de achterkant aan mijn winkel. Dit heeft zo moeten zijn!”

Tekst loopt door onder de foto

6

Laagdrempelig én high end

Een café gaat Bart er niet van maken. “Ik ga open op eventbasis”, zegt hij. “Dus we gaan werken met kaartverkoop en kleine groepen mensen. Je kan hier genieten van optredens en daarna draait er misschien een dj in het thema van de band. De shows kunnen van mensen zijn die les volgen bij ons en die voor het eerst op een podium staan. Daarnaast ga ik professionele artiesten boeken. Een combinatie van laagdrempelig én high end dus.”

De taal van het samenspel

Boven de ‘nachtclub’ die de naam Let’s Play Live krijgt, laat Bart ons de lesruimtes zien. “Let’s Play Together is dit”, legt Bart uit. “Het viel me op dat mensen na twee á drie jaar gitaarles in hun eentje de motivatie begonnen te verliezen. Echt in een band spelen hoeven ze niet, maar meespelen met backingtracks op de PC gaat ook vervelen. Vandaar dat we hier samenspeellessen verzorgen. Zo kunnen leerlingen ervaren hoe het is om de taal van het samenspel te spreken. Daar leer je superveel van.”

Tekst loopt door onder de foto

2

Alles is mogelijk

Met een beetje geluk willen artiesten na hun shows in Muziekgebouw Eindhoven of de Effenaar nog een showtje geven bij ons. Of een muzikant heeft een vrije dag tijdens een tour en heeft wel zin in een optreden voor een select gezelschap. Het kan allemaal. Met deze plek erbij kan ik echt alles waarmaken waar ik ooit van droomde. En dat nog in een fantastische yab-yum setting ook. Dit is echt de kers op de taart.”

Gitaarschool Let’s Play Together gaat op maandag 13 september open. “De events in Let’s Play Live kan ik pas gaan plannen wanneer er meer zekerheid is over de nieuwe maatregelen’, zegt Bart. “Even geduld nog.”

Bart bouwde een oude privéclub om tot gitaarhub: ‘Dit is echt de kers op de taart’ (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Velia Krajcik

Last Updated:

Views: 6304

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Velia Krajcik

Birthday: 1996-07-27

Address: 520 Balistreri Mount, South Armand, OR 60528

Phone: +466880739437

Job: Future Retail Associate

Hobby: Polo, Scouting, Worldbuilding, Cosplaying, Photography, Rowing, Nordic skating

Introduction: My name is Velia Krajcik, I am a handsome, clean, lucky, gleaming, magnificent, proud, glorious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.